Producten

Oplossingen voor het hoger onderwijs

Emerald-IT heeft verschillende gespecialiseerde software oplossingen ontwikkeld voor Universiteiten en Hogescholen. Deze oplossingen worden altijd afgestemd op uw processen en eisen maar bevatten al een brede basis aan veel voorkomende functionaliteiten en instellingen.

De oplossingen die we direct beschikbaar hebben zijn onder andere het scriptiebeoordelingsplatform, waarin het volledige scriptiebeoordelingsproces wordt afgevangen en communicatie met een tweede beoordelaar en examencommissie wordt geautomatiseerd.

Naast het scriptiebeoordelingsplatform hebben we oplossingen voor het ondersteunen van Ethische commissies, het beheren en controleren van stages, het toekennen van studenten aan werkgroepen aan de hand van hun voorkeuren, het beheren van commissies en het berekenen van de werklast van het academisch personeel.

De verschillende oplossingen kunnen ook eenvoudig met elkaar geïntegreerd worden voor een optimale gebruikerservaring. Zo kan de Workload Calculator bijvoorbeeld het aantal beoordeelde scripties, aantal begeleide stages en de commissie activiteit halen uit de Thesis Management, Internschip Management and Committee Management applicaties.

Neem contact op
University Worker

De voordelen van onze onderwijsoplossingen:

  • Optimaal in controle zijn van uw processen.
  • Een geïntegreerde en volledige gebruikerservaring.
  • Oplossingen die aansluiten op uw processen en wensen.
  • Koppelingen met SAML, SurfConnext of LDAP voor authenticatie.
  • Koppel direct met Turnitin voor het controleren van scripties op plagiaat.

Unable to display PDF file. Download instead.


Thesis management in control

Bezorgt de scriptieload in uw opleiding u slapeloze nachten? Heeft u de indruk dat dit proces efficiënter kan? Dat kan!

Uw scriptiemanagement wordt inzichtelijk met de online Thesis Management module van Emerald-IT. De scripties worden door een workflow geleid waardoor het onafhankelijke beoordelingsproces geborgd is. Beoordelaars kunnen op elk moment zien wat de status van hun te beoordelen scripties is, en als een beoordeling is afgerond worden de examencommissie en de onderwijsadministratie hiervan op de hoogte gesteld. Dit alles wordt goed gedocumenteerd in het systeem. Zo wordt veel tijd bespaard, en plukken beoordelaars, managers, examencommissie en onderwijsadministratie de vruchten van onze oplossing.

Download de brochure   Vraag een demo aan

Stagebegeleiding en ondersteuning

Beheer alle stages in een overzichtelijke omgeving. Krijg en verstuur herinneringen voor aan te leveren documenten aan zowel de student, het stagebedrijf als ook de begeleider en de examencommissie. Met het Internship Management platform bent u volledig in controle over het proces van de stages en kunt u uw stagairs en begeleiders optimaal helpen en ontlasten.

Vraag een demo aan
Internships
committee

Commissiebeheer, weet wie wat doet

Altijd inzichtelijk hebben wie welke rol in welke commissie heeft, en wanneer deze commissies vergaderen?

Met de Committee Management oplossing van Emerald-IT heeft u een overzichtelijke en intuitieve omgeving waarin u alle commissies en leden kunt beheren. Stuur beginnende leden automatisch een welkomstbericht met belangrijke documentatie afhankelijk van het type commissie, stel vervangers in en maak de vergaderdata en contactgegevens inzichtelijk voor uw studenten.

Vraag een demo aan

Ethische commissie

Naast de Committee Management oplossing hebben we ook de Ethische Commissie portal, waarin onderzoeksvoorstellen aan de etische commissie voorgelegd kunnen worden.

Deze voorstellen worden automatisch toegewezen aan leden van de ethische commissie en voor specifieke onderdelen van deze voorstellen zoals datamanagement wordt de data security officer op de hoogte gebracht.

Neem contact met ons op of vraag een demo aan voor meer informatie over deze oplossingen.

Vraag een demo aan
Ethical committee
Calculator

Zorg dat de lasten verdeeld zijn

Met de werklast berekenmodule weet u op elk moment hoeveel druk er op uw personeel staat.

In de berekening worden allerlei activeiten meegenomen die voor werkdruk zorgen bij uw personeel, zo wordt naast onderzoek ook stagebegeleiding, scriptiebeoordeling, commissiewerk en onderwijs meegenomen.

Door de werklast module te integreren met de Thesis management, Committee management en Internship managementmodule heeft u veel informatie over de werklast al automatisch beschikbaar. Dit kan gekoppeld worden met bijvoorbeeld een studiegids om ook vak informatie aan docenten te koppelen.

Vraag een demo aan

Studenten optimaal verdelen over werkgroepen

Met de Student Assign module kunt u studenten optimaal verdelen over werkgroepen, vakken, afstudeeropties en meer. Aan de hand van de voorkeuren van studenten (een top 3 bijvoorbeeld) en optionele voorrangsregels die u zelf kunt bepalen maakt de applicatie automatisch een zo optimaal mogelijke verdeling.

Vraag een demo aan
Student assignment